4d37013ff2620b3c5273
05d0899b7ac68398dad7
015a3e1ecd43341d6d52
28eb8af379ae80f0d9bf
41c7e1da1287ebd9b296
63db34f3c7ae3ef067bf
468fd47b1826e178b837
87709a486915904bc904
efb985584905b05be914
eff6fdd10e8cf7d2ae9d

ĐẦM LINEN TAY BÈO – BST GONE GIRL

750.000 

𝐆𝐎𝐍𝐄 𝐆𝐈𝐑𝐋 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐂𝐓𝐎𝐍 – ♡ Linen Dress ♡
𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒𝑑 𝑏𝑦: 𝑻𝒓𝒂𝒎 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒕
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙: Huynh Khanh Huyen
𝑃ℎ𝑜𝑡𝑜 𝑏𝑦: Thang BbLang
𝑀𝑎𝑘𝑒 𝑢𝑝: Hieu Karra
𝐵𝑎𝑐𝑘𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒: Linh Huynh Hà Chinh Nguyễn Vân
✞22.11.2019✞

Xóa
Mã: N/A Danh mục: